web analytics
Lijst der requesten van de geremoveerde amptenaren in den Haag

Lijst der requesten van de geremoveerde amptenaren in den Haag

Lijst van personen, die herstelling in hun vroeger ambt verzoeken. Oud-archief der Gemeente ‘s-Gravenhage (bnr 350), inv. nr.882:Lijst der requesten van de geremoveerde amptenaren in den Haag, anno 1814.

Naam verzoekt om herstelling als
Jan Allen Buschdragende Boode van den Haag
Johan Jurrien Appelman Schipper van den Haag op Leijden
Pieter Amiabel Nachtwerker
Jan Barendregt Clercq in de Stad Banck van Leening
Detmar Bodt Marktschipper van den Haag op Amsterdam
Albert van den Berg Knecht op de Delfse Schuit en Noodwaker met de klap
David de Bruijn ordinairis Klapwaker
Albert Bosch Toorenwagter
Johannis Baazen Commissaris van de Buitenschepen en Bierwagen in den Haag
Cornelis Bresser Clercq van de Vendumeester
Zwerus van der Burg Boode van den Haag en Haag ambacht
Tobias van der Burg Turfdrager
Casper van den Brink Bedienaar der Begraaffenissen en aanplakker
Pieter Berghuys Schipper van den Haag op Delft
Willem van Diest Contrarolleur der Venduen
Philippus van Duyn Gaarder der Verponding
Pieter van der Does Turfdrager
Jacob van Duivenboode Bedienaar der Begraafenissen en Eijker der Vischmandens te Scheveningen
Jan Hendrik Ducroissi Notaris in den Haag
Johan George Freij Marktschipper van den Haag op Amsterdam
Evert van Fulpen Turfdrager
F.A. de Groot Bedienaar der Begraafenissen
Johannes Helledoorn Turf en Koorendrager
Coenraad Hess Turfdrager
David Hilt Ut Supra
Jacobus van Heusden Twede Commissaris van de Klapwakers
Gerrit Harmsen Catichizeermeester van het Dol- en Pesthuis in den Haag
Jan van Ipenburg Turfdrager
W. Immink Toornwagter
J. Kok Koorn en Turfdrager
Pieter Kok Turfdrager
Johannes Krabber Ut Supra
Agnes Leemers wed: Bonge Stoelezetster in de Groote Kerk
Jan de Lang Bedienaar der Begraafenissen
Gijsbert Margadant Klapwaker
Hermanus Mutters Stouwer en opzigter van de Turf
Pieter Mackaij Turfdrager
Leonard Molenkamp Buschdragende Bode
Daniel Mol Turfdrager en Houtkruijer
Johannis Morren Knegt op de Veerschuit van den Haag op Leiden
Hendrik van Mechelen Schipper van den Haag op Delft
C.G. Maijor Commissaris van het Leidsche en Delfse schuiten Veer in den Haag
Nicolaas van Putten Nachtwerker
Cornelis Pelkman Besteller der Goederen van de buitenschepen van en op den Haag
Johannis Pluygers Commissaris der Turfdragers
Gerrit Pepijn Turfdrager
Willem Rosmalen Ut Supra
Pieter Rabeling Klapwaker
Marinus van Raaden Rector der Latijnsche Scholen in den Haag
Michiel Schnetzler Boomsluiter van het Delfsche Veer
Willem Schoole Koorndrager
Philippus Sowael Ondermeester in het derde armschool
Anna van der Spek Turftonster en houttelster
Jacobus de Zwaan Nagtwerker
Steven Stomps Commissaris der Boterkruyers en Waagwerkers
Antonia Stil Turftonster
Jacobus de Zwaan Nachtwerker
Willem Pieter Turnbull de Mikker Notaris
Christiaan van Utrecht Schipper van den Haag op Delft
Gerrit van Vaals Ut Supra
Maarten Varkenvisser Vishakker van de vismarkt in den Haag
Willem van Vianen Schoolmeester van het armeschool op de gevolde gragt
Hendrik de Wijs Waagwerker, Klapwaker, en Varkenschouwer
Willem Wagner Bedienaar der Begraafenissen
Hendrik Yuerije Grondwerker
Nicolaas van der Zijl Bedienaar der Begraafenissen
Anna Maria Barendregt Stoelezetster in de Groote Kerk
Johannis Akkerhuijzen Nagtwerker
Elisabeth Brondgeest Turftonster
Fennetje Blom Ut Supra
Johanna Bakker Ut Supra
Willem van Dijk Knegt op de Veerschuit van den Haag op Leiden
Frederik Dreskamp Boekhouder in de Stadsbank van Leening
J.E. Engelburgs Wed: Emrich Stoelezetster in de Groote kerk
Antonia Gommers Turftonster
Petronella Johanna de Graaf een halve Turftonstersplaats
Jacob de Gelder Schippersknegt op de jaagschuit van den Haag op Leiden
Arnoldus van Haaren Nachtwerker
Huiberte Haagers cs. Turftonsters
Maria Hansen Turftonster en Houttelster
Jacob van Leusden Turf en Koolendrager
Anna Muller Stoelezetster
Johanna van Melzen Turftonster
Willem Madders Schipper van den Haag op Leijden
Gerret Neervoort Nachtwerker
Jan Nijssen en Anna Catharina Sweerts de eerstgem: als Nachtwerker, en laatstgem: in de bediening eener halve Turfton
H. van Ockenburg Turfdrager en klapperman
Louisa Pietersen Turftonster
Jannetje Pellom Ut Supra
Anna Geertruy Rohlers Ut Supra
A. Pluygers Jongste Clercq in de Banck van Leening
Abraham van Rhijn Leydsche Schippersknegt
Johan Joost Raad Schipper van den Haag op Leyden
Sara Schuurman Turftonster
Helena Slink Ut Supra
Dina Segelaar Turftonster en houttelster
Elisabeth Suurmondt Turftonster
Rachel van Schagen Priseerster van den Haag en Haag ambacht
Maria Vermeulen Turftonster
Barbara de Wit Ut Supra
Johanna Wolters Ut Supra

1 Comment

  1. Magda van Beveren

    Hallo, kunt u misschien de doopakte van Jan van Ipenburg turfdrager achterhalen?
    Met vriendelijke groet.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *