web analytics

Stamboom

Op deze website publiceer ik de resultaten van mijn genealogisch onderzoek. Ik houd me vooral bezig met de namen van Kampen (uit Hilversum) en Pardoen (uit Den Haag). Andere namen die veel in mijn stamboom voorkomen zijn bijvoorbeeld Melessen (Westerkwartier), Coppens (Rotterdam, Aardenburg, Moerkerke), Wiesenekker (Huizen), Houthuijzen/Houthuijs (Hilversum), Koopman (Texel) en Moerman (Rotterdam).

Naast stambomen vindt u op deze website enkele biografische portretten, bronbewerkingen en achtergrondinformatie.

Aarzel niet om contact op te nemen als u aanvullingen, vragen, correcties of opmerkingen heeft.

Vier generaties Schouten

Posted by on 13 apr 2008 in Stamboom | 0 comments

Vier generaties Schouten

Vier generaties Schouten. Van links naar rechts: Thieleman Schouten (1821-1907), Abraham Schouten (1852-1930), Abraham Schouten (1793-1889) en Gerrit Schouten (1875-1961). Met dank aan Eric Eijgelsheim en Marianne Schouten voor het beschikbaar stellen van deze foto. Stamreeks Schouten I Abraham Schouten, zoon van Teunis Schouten en Jannigje Verkerk, is geboren in 1793 in Ouderkerk aan den IJssel, en overleden in 1889. Hij trouwde op 24 juni 1821 te Ouderkerk aan den IJssel met Maria Helleman, dochter van Tieleman Helleman en Fijtje Schouten....

read more

Volgt met ons de Blauwe Vaan: Gedichten van Adrianus Arnoldus Koopman

Posted by on 5 apr 2008 in Stamboom | 1 comment

Volgt met ons de Blauwe Vaan: Gedichten van Adrianus Arnoldus Koopman

Adrianus Arnoldus Koopman Adrianus Arnoldus (Adriaan) Koopman, zoon van Cornelis Teunis Koopman en Petronella Catharina Wilhelmina Oosthout, is op 29 juni 1837 geboren op Texel. In 1862 trouwde hij met Anke Zeijlemaker. Zij kregen vier kinderen: Aafke (1863), Teunis Cornelis (1864), Cornelis (1870) en Pieter Johannes (1879). In 1888 verhuisden Adriaan en Anke met hun jongste zoon van Texel naar Amsterdam. Hij werd daar veerman op een voetveer: Met een zware roeiboot zette hij voetgangers over het water van een van de vele grachten van...

read more

Jacob Prins, havenmeester van Huizen

Posted by on 5 apr 2008 in Stamboom | 0 comments

Jacob Prins, havenmeester van Huizen

Jacob Prins is op 14 december 1793 geboren te Huizen als zoon van Pieter Prins en Aaltje van ’t Land. Pieter overleed toen Jacob pas twee jaar oud was. Waarschijnlijk is Aaltje korte tijd later overgestapt naar de hervormde kerk (Pieter was doopsgezind), en op 16 april 1797 is Jacob in de hervormde kerk van Huizen gedoopt. Op 30 december 1798 hertrouwde Aaltje met Cornelis Visser. Op 18 mei 1822 trouwde Jacob met Willempje Gooijer, dochter van Dirk Gooijer, overleden in 1808, en Lijsje Schaap, overleden in 1821. Jacobs moeder en...

read more

Een lugubere vondst in de Haagse Hofvijver

Posted by on 28 aug 2006 in Haagse Prenten, Stamboom, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Een lugubere vondst in de Haagse Hofvijver

Heden den achtsten Juny achttien honderd vier en vijftig, compareerden voor ons Joannes Antonius de Sonneville, wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s Gravenhage: Bernardus Alders, oud zes en veertig jaren, inspecteur van politie, en Hendrik Verboom, oud een en veertig jaren, dienaar van politie, beiden wonende alhier.- Dewelke verklaard hebben, dat het lijk van een eerstgeboren onvoldragen kind van het vrouwelijke geslacht op den zesden dezer, des morgens ten elf ure, is gevonden in den Hofvijver alhier, zijnde...

read more