web analytics

Lijst van Sollicitanten in de Jare 1795 na de revolutie

Lijst van personen, die bij de Municipaliteit naar een of ander ambt gesolliciteerd hebben in het jaar 1795.

Oud-archief der Gemeente ‘s-Gravenhage (bnr 350), inv. nr.882:

Lijst van Sollicitanten in de Jare 1795 na de revolutie. Gevonden in den Boedel van wijlen de Procureur van den Haag Van den Cocq, na de revolutie Lid van de Municipaliteit van den Haag.

naam vraagt om aangesteld te worden opmerking
Michiel Caspers, Loodgieter als Commissaris der Nagtwerkers of een andere Post  
G: B: Wensing, kapper om de een of andere post  
Hendrik Albracht, opperman om Uts: klapwaker, turfdrager of nagtwerker  
F: A: Hoogestein Uts. Boomsluyter, Schipper op Leijden of Delft  
Theodorus Buysen om de een of andere Post  
Antonia van Versevelt Stoelezetster, priseerster of turftonster  
Andries van der Haar om met een post begunstigt te worden  
Jan Jansen om als schipper op Arnhem aangesteld te worden, in plaats van G: van Vugt, die geremoveert behoort te worden  
Louis Henri Visée om in de een of andere Post geemployeerd te worden  
J: J: Visée als Uts  
Johannes Kropmans als Uts  
Christoffel Coenraad Schretler als Uts  
Hendrik Olivier als Uts  
Josephus Petrus Rassaert als Uts  
Pieter van Aarssen Schipper, Bode, bedienaar der begraaffenisse, Boomsluyter of een andere post  
Kieveron in Speciale aanmerkinge genomen bij eenige bequaame vacature  
Jan de Ruyter Rotterdamsche, Amsterdamsche, Utrechtsche of Leydsche Schuyt  
Cornelis Jehée Stadsbodens, schuyt of eenige andere post  
Willem Uytenhout als Schippers Knegt  
Willem Arendse van Spronsen als Uts  
Jacobus van der Veer om als gerechtsbode aangestelt te worden of in de een of andere post  
Pieter de Peijpers de een of andere post  
David Staats als Leydsche Schippers Knegt  
Dirk de Haan, Timmerman tot de een of andere post  
F: Peysel als Uts  
Arnoldus Havermans als Uts  
Jan van den Berg als Uts:, Boomwagter, vulder der Lantaarns, &ca  
J. van Reysen als Uts  
Gerardus van Charldorp als Uts  
Johannes Hennis als Uts  
Nicolaas Stamler heeft voor van Selem de post als Booterkruyer waargenomen en verzoekt om die post  
Elisabeth Dieben om een vrouwelijke bediening  
Huybert van Herkhuysen om de een of andere Commissaris plaats  
Sebastiaan Fenger om de omroeper, opziender van klapperlieden of soortgelijken post  
Loedewijk Roervelt verzoekt om een Schippersplaats afgekeurt
J: Ulrich Wijler om de Vaceerende Delftsche Schippersplaats, of eenige andere bediening  
P: Brughman om de een of andere post  
Cornelis Jehée Stadsbodens of andere post  
Pieter van Kampen om met het een of andere ampt begunstigd te worden  
Hendrik Stiphoudt
Mattias Antonius Heis
Jacob Knies
vragen om de een of andere bediening  
Cornelis van den Kerkhoff om de een of andere post  
Jacobus Nicaesie om de Bode kamerbewaarder Schippersplaats of Bidder  
De Jong om de een of andere bediening  
Hogestein om Schipper op Leyden  
M: van Buel om Commissarisplaats van de Nagtwerkers  
Hubertus Nicasie Boodensplaats, of iets anders  
Antonia van Versevelt Stoelezetster priseerster of turftonster plaats Staat alreeds op Pag. 1
Adrianus Hessing om een boterkruyers en klappermans plaats of iets anders  
Cornelis Hitters voor Zijn Schoonvader Antonie Brons om de een of andere bediening  
Arend Joh.s Sigton Delfsche Schipper, koornmeeters of een andere post  
Frans Peijsel om Uts:  
Hendrik van der Swal om Uts:  
Johannes van der Burg afslager of stokhouder van de visch  
Anna Hom, huysvrouw van Willem de Haan, kleermaker om een turfton  
M: Vermeulen om met het een of ander postje  
B: J: Nieuwenhuysen Commissarisplaats van de Nagtwerkers of een andere bediening  
Daniel Paro, kleermaker om eenig amptie of bedieninge  
Gerrit Hesseling Commissaris van de huurkoetsiers en voorlieden  
Willem de Wit, beeldhouwer voor hem of Zijn vrouw de een of andere bediening  
J: Goossen om de Leverantie van Brandhout voor de Stads Collegien  
Hendrik Selken Commissaris van de Koorndragers, of om de een of andere bediening  
Joh: Goossen Schippers plaats, Commissaris van het een of ander veer of bediende aan de Collectieve Middelen  
Maria Theodora Scrhoder[sic] wed.e Dirk Wijdekamp oud 66 jaaren om de een of andere bediening die zij zoude kunnen waarnemen  
Hendrikus Buskens om de een of andere post  
Adrianus van den Berg om de een of andere post  
Antonie van der Plasse boodensplaats of kamerbewaarders plaats Commissaris van ’t Delfsche veer &ca  
Cornelis Damen tot de een of andere post  
A: D: Booghmans om Uts:  
Anthony Loes om Uts:  
Anthony Margadant om Uts:  
Johannes van Wyllik om Uts:  
Jacobus van der Brugh om Uts: Biddersamptie  
J: Oldhoff om een Schippers plaats  
Anthonie Boon om de een of andere bediening  
Cornelis Jehée om Uts:  
Johannes van Tiel om Uts:  
Cornelis Donswijk om een Schippers plaats  
Cornelis van Amerom om Uts:  
Johannes de Ruyter om Uts:  
Anthony van Bijsterveld om Uts:  
Adrianus Scholtus om de een of andere bediening  
B: J: Nieuwenhuysen om een Schippers plaats  
Johannes Lovenich om Uts:  
Joseph Aalbers om Uts:  
Hendrik Bern: Beekmans om Uts:  
J: van der Veer om Uts: of een andere post  
Jan Huebens om Uts: is reeds als Bode bij Holland aangesteld
Andries Schuts om Uts:  
Leonardus Wirtenschon om Uts:  
Jan Bulsing Junior om een Schippers plaats of een andere post  
Dirk Hulsker om Uts:  
J: Ledel Junior om Uts:  
Phillippus Vrijman om Uts: is reeds als Bode bij Holland aangesteld
Johannes Staas om Uts:  
Bernardus van der Linden om de een of andere post  
Johannes van Oudenalder om Uts:  
Hendrik Bulsink om Uts:  
Hermanus Gerritsen om Uts:  
Adrianus van den Berg om Uts:  
Lien Boon om Uts:  
Jacob Knies om Uts: Staat alreeds op Pag: 3
Johannes van der Voort om Uts:  
Joseph van Tol als mandemakers Eijker  
Jacobus Beukers om de een of andere post  
Martinus Moor om Uts:  
Dirk Hulscher om een Schippers plaats  
B: J: Nieuwenhuysen om de Commissaris plaats van de Nagtwerkers  
Johannes Hertoog krankbezoekers, Catechiseermeesters of diergelijke post die een bestaan geeft  
Johannes Knap Boode Lantaarnen en vulder; Brievenbestelder, of iets anders  
Jan Jacob Wickel om als Schipper op Nimwegen te worden aangesteld  
Nicolaas van Rijn om als boomsluyter en varkenschouwer te worden aangesteld, of een andere post  
Kasper van Bijsterveld oud 64 Jaaren om de een of andere post over een komstig zijne Jaaren  
Antonie van Bijsterveld oud 30 Jaaren Commissaris plaats der klapperlieden, of de een of andere post  
Ruth Wijsmans als Beurtschipper op Nimwegen  
B: J: Schuuring om een Stads Chirurgijns plaats  
Jacobus Nicasi om een Bodens of Deurwaardersplaats  
Hendrik Freskens om de een of andere post  
Franciscus van der Valck om Uts:  
Willem Bolderman, Horlogiemaker om de een of andere bediening zijne affaire Concerneerende  
Johannis Hendrik van Daalen om de een of andere post is reeds als Commiss. v. de granen aangestelt
Martina Bronkhorst Solliciteert om een vrouwelijke bediening Cum expensis  
Christiaan van den Bijllaard om de een of andere post  
M: Drieskens om Uts:  
Adam Smits om Uts:  
Elisabeth Alding huysvrouw van Johannes Hartoog om de een of andere vrouwelijke bediening  
Stephanus Raphael om een Schipperplaats, of de een of andere bediening  
Gerardus Savelkoels om de een of andere bediening  
Hendrikus Nieuwenhuysen om de een of andere bediening  
G: V: Elsen Bidder, Uijtroeper, of iets diergelijks  
Leonardus Manders om een Zittend ampt aan de hal, Bel op de turfmarkt, Boter of koornhuijs &ca  
Johannes van Dijk om de een of andere post  
Leen Boon klapperman of een andere post  
H: van den Heuvel om de Schippers plaats op Nijmweegen met bijlaagen
Hermanus van Echten met de een of andere post begunstigd te worden  
Carl Anthonij Verhulst om de een of andere bediening  
Abraham Haak Senior om Uts:  
Theodorus Waterreus om Schipper op Nijmeegen te worden  
A: G: van der Heijden of de een of andere binnen schippers plaats  
Catharina Maertens wede Lambertus Gijpkens en Helena Lovening huysvrouw van J: Livering om de een of andere vrouwelijke bediening  
Evert Matla om een schippers plaats  
Johanna van Etteger om als turftondster in de plaats van Dijna van der Boom aangesteld te worden  
Cornelia Wouters om Uts: of een andere vrouwelijke bediening  
Johannes Pluyer en Aaltjie Groeneweegen Echtelieden om de een of andere bediening  
Maria Jeroen huysvrouw van Cornelis Mulder om turftondster te worden  
Johanna Grosman vrouw van Andries van Gastel om Uts:  
Johannes Harrebos om de een of andere post  
Pieter van der Meulen om Uts:  
Pieter Theodorus Boes om een bodens of andere plaats  
Marthinus van Attenhoven om Boterkruijer of koornmeeter te worden  
Govert van Wespen om de een of andere bediening ’t zij schipper of iets anders  
Hendrik Swildens om de een of andere bediening  
Adrianus van den Broek om Uts:  
Hendrikus van den Berg om Uts:  
Jan Deeken om de vaceerende koornmeeters plaats, of wel de een of andere bediening  
Johannes Vermijn om de een of andere bediening  
J: van Wijnen om Uts: 2 Requesten
Jacob van der Harst heeft seedert 93 de keurmeesters plaats van de visch waargenomen, vraagt om die post  
Jacobus Beukers om de een of andere bediening  
G: Tellerkamp heeft ruijm 25 Jaaren de Beurt van van Vechelen op Breda waargenomen, vraagt om als nu uijt hoofde van de hooge Jaaren van den Laastgem: met het veer begunstigd te worden  
Johan: van Tiel om de een of andere bediening  
Hendrik van Os om in plaats van Annokke knolle telder te worden  
Johannes Janssen verzoekt om de plaats van den Bode Kerpestein waar te neemen  
Jan de Keysere om de een of andere bediening  
Steph: Booghmans Commissaris, Boomsluijter of eenige andere bediening  
A: Renodi in de Secretarie, Finantie verponding of weeskamer, Stadsbank van Leening post Comptoir of iets anders na zijn Capaciteijt  
Jan van der Veen om klapperman of haag werker enz.  
Matthijs van Duijven om een Bodens plaats  
Lambertus van Lanschot om Commissaris van de Koorendragers  
Pieter Kanselaar om eenig emplooij  
Joh: Kelder om de Schippers plaats van den Haag op Delft  
L: Richart om het wagemakers werk visiteeren van Rijtuijgen op de branding  
Jan de Jong om de een of andere bediening  
Hendrik Constapel om de boomsluijters plaats aan het Delfsche veer  
Johannes van der Burg om de Commissaris plaats der koorndragers en koornmeeters  
Hermanus de Waart om de Cipiers plaats  
Cornelis van de Kerkhoff om de een of andere bediening  
Benjamin van Wees Commissaris van de Bel of een Boomsluijters plaats of iets diergelijks  
Johannis van Paase om de een of andere bediening  
Evert Teerink om Commissaris van de Koorndraagers te worden  
Gerhardus de Meyer om de een of andere bediening  
Abraham Du Bois om de Commissaris plaats van de Zakkedragers  
J: W: Berkhout om de Uijtersche Schippers plaats boodens of eenige andere bediening  
Catharina Romva huysvrouw van Valentijn Schutseler om een turftonsters plaats  
Simon Cornelis de Weille om met de een of andere bediening begunstigd te worden  
G: van Essen om Commissaris van de Koorndragers te worden  
J: Gijsing om Uts:  
N: van Tiel Junior om met de een of andere post begunstigd te worden  
J: Le Feber om een boodens plaats of iets anders  
Cornelis Sprenkels om de een of andere bediening  
Cornelis van der Hoeve om de een of andere bediening voor zig zelven, of om de vaceerende turfton voor zijn vrouw  
Johannes ten Noorde om de een of andere klijne bediening  
Cornelia Swijs, wed. van J: van der Graaf met 7 kinderen om een turftonstersplaats  
Mattijn Kamper om een kamerbewaarders plaats of de een of andere bediening  
Martinus Zeegers om Schipper, op de een of andere trekschuijt geplaatst te worden  
J: van Joosten om de vaceerende bediening van Commissaris van de Koorndragers  
C: Duynstée met een Schippers amptje of iets anders  
J: A: Koch, Horlogiemaker om Stads Horlogie werk geheel of ten deelen  
Johannes Goosen om de Commissaris plaats van het koorn  
Johannes Bartaloms om met de een of andere post begunstigt te worden  
Jan Giesen om de post van nagtwerker of iets anders  
Janus van der Drift om de een of andere post  
Leonardus Flink om Uts:  
Matthijs Bakker om de een of andere post  
Henricus Beenings om als vooren  
Coenraad Borman om als Commissaris van de Koornmeeters geplaatst te worden  
Jan Saaris om de een of andere post  
Christiaan van Honstede om als voren  
Carel Antonie Verhulst om de een of andere bediening  
Gerrit Godefriet Raesinck om als vooren  
Hendrik Pieter Forkein om als vooren  
Theod.s Pauvels om als vooren  
Maria Bartels Wede van Johannes van Noort om een turftonsters plaats  
Hendrik van Honstede om opzigter of zakkentelder van het gemaal, of eenige andere bediening  
Cornelis Donswijk om Commissaris van de Nachtwerkers te worden  
Johannes Kramer om een kleijn amptie of bedieninge  
Herms Hendrik Beckdorf om het een of ander amptie  
Schudelare om al de schoorsteene te veegen  
Nicolaas Fullings om met de een of andere hem convenable post te benificeeren  
Johannes van Tiel om eene burgelijke bediening  
De Wed. Deenhart om een kleijne bediening  
Hendrik Bulsink om een Bidder plaats of iets diergelijks  
J: Boudewijnsen voor den Burger Rademakers om in de bijzondere Consideratie van den Raad te vallen  
Franciscus van der Valck aangestelde koornmeeter vraagt om een andere vacant wordende post, uijt hoofde van zijne hooge Jaaren  
Jacobus Gordijn om de Commissaris plaats over de graanen  
Pieter Brugman met een Request van appui van Leendert van der Veen, Capn van de gewaapende Burgermacht en Johannes Brugman V: Cassier om als vooren  
Cornelis van den Broek, miniatuur schilder om een burgerlijke post  
J: Candrion oud 54 Jaaren om eene hem Convenieerende post  
Hendrik Wijler kleermaaker om de een of andere post  
J: Montesaan om als vooren  
Johannes van Wijk om als vooren  
Jan Simons dog geteekent door R: Buene om een gemeen amptie  
Jacob Toorings om nagtwerker, nagtwaker of klapperman, of iets diergelijks  

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *