web analytics
Gouden Gravenhof

Gouden Gravenhof

Gouden Gravenhof, vol hoven,
Hollands Eden, lustprieel,
Van geen Tempe te verdoven,
Aller steden pronkjuweel.
Vorstenwieg, vol glans en glorie,
Raadpaleis van 't algemeen,
Eerste en leste in 's lands historie,
Neêrlands heerlijkheid in 't kleen,
Sterke vrijburg zonder muren
Van den vrijgevochten Staat,
Weelde en wellust van uw buren
Themis trouwste toeverlaat.
's Gravenhaag, nu hef uw kruinen
Aan de wolken hemelhoog
Uit uw Bos en dorre duinen,
Want uw Vijver, nimmer droog,
Daar de Staatszorg zat bekommerd,
Wordt een andre paardenbron,
En de Vijverberg belommerd
Van laurier, een Helicon.

Johannes Vollenhove (1631-1708)

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *