web analytics

Vier generaties Schouten

Vier generaties Schouten. Van links naar rechts: Thieleman Schouten (1821-1907), Abraham Schouten (1852-1930), Abraham Schouten (1793-1889) en Gerrit Schouten (1875-1961). Met dank aan Eric Eijgelsheim en Marianne Schouten voor het beschikbaar stellen van deze foto. Stamreeks Schouten I Abraham Schouten, zoon van Teunis Schouten en Jannigje Verkerk, is geboren in 1793 in...

Learn More

Volgt met ons de Blauwe Vaan: Gedichten van Adrianus Arnoldus Koopman

Adrianus Arnoldus Koopman Adrianus Arnoldus (Adriaan) Koopman, zoon van Cornelis Teunis Koopman en Petronella Catharina Wilhelmina Oosthout, is op 29 juni 1837 geboren op Texel. In 1862 trouwde hij met Anke Zeijlemaker. Zij kregen vier kinderen: Aafke (1863), Teunis Cornelis (1864), Cornelis (1870) en Pieter Johannes (1879). In 1888 verhuisden Adriaan en Anke met hun...

Learn More

Jacob Prins, havenmeester van Huizen

Jacob Prins is op 14 december 1793 geboren te Huizen als zoon van Pieter Prins en Aaltje van ’t Land. Pieter overleed toen Jacob pas twee jaar oud was. Waarschijnlijk is Aaltje korte tijd later overgestapt naar de hervormde kerk (Pieter was doopsgezind), en op 16 april 1797 is Jacob in de hervormde kerk van Huizen gedoopt. Op 30 december 1798 hertrouwde Aaltje met...

Learn More

Een lugubere vondst in de Haagse Hofvijver

Heden den achtsten Juny achttien honderd vier en vijftig, compareerden voor ons Joannes Antonius de Sonneville, wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s Gravenhage: Bernardus Alders, oud zes en veertig jaren, inspecteur van politie, en Hendrik Verboom, oud een en veertig jaren, dienaar van politie, beiden wonende alhier.- Dewelke verklaard...

Learn More