web analytics

Hilversumse oorlogsslachtoffers: Namen op enkele gedenkstenen

Leerlingen en oud-leerlingen Nieuwe Lyceum Op de oude begraafplaats “Gedenkt te Sterven” aan de Oude Torenstraat in Hilversum (in gebruik van 1793 tot 1943) staat een gedenksteen voor de leerlingen en oud-leerlingen van het Nieuwe Lyceum “die hun leven lieten in de oorlogsjaren 1940-1945”. Lou van Dam Theo van Gogh Gys Gorter Sannie Hamel Bram...

Learn More

Burgerlijke stand in 1941: rechtsvoorschriften voor het bezette Nederlandsche gebied

Bijlage behoorende bij den vijfden druk van het leerboek voor den burgerlijken stand van het instituut LAURILLARD te ‘s-GRAVENHAGE (Uitgave 1941). De nieuwe rechtsvoorschriften voor het bezette Nederlandsche gebied (tot Juli 1941). In deze bijlage maken wij melding van de nieuwe rechtsvoorschriften, voor zoover zij voor de Nederlandsche ambtenaren van den...

Learn More

Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij: Hilversum

Geabonneerden aangesloten aan het Telephoonnet in de gemeente Hilversum Volgens de in 1891 uitgegeven Officieele Gids der Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij (het telefoonboek van 1891) waren er in Hilversum slechts vier aansluitingen, met telefoonnummers van één cijfer: 3. Brandsma, E 4. Gemeentehuis 6. Ledeboer, R. 2. Wassenaar,...

Learn More

Verslag van het Archief der Gemeente over 1922

Onderstaand jaarverslag van het Haagse gemeentearchief werd als bijlage 49 opgenomen in het Verslag van den Toestand der Gemeente ‘s-Gravenhage over het jaar 1922. VERSLAG van het Archief der Gemeente over het jaar 1922. Ingevolge Art. 13 mijner Instructie heb ik de eer Uw College het verslag over het archief gedurende 1922 aan te bieden. Weliswaar heeft deze...

Learn More

Hilversumsche Christelijke Oranjevereeniging 1913-1938, een overzicht van den 25-jarigen arbeid

Hilversumsche Christelijke Oranjevereeniging 1913-1938. Een overzicht van den 25-jarigen arbeid. Op 14 februari 1913 werd in het “Hof van Holland” in Hilversum de Hilversumsche Christelijke Oranjevereeniging (HCOV) opgericht. In 1938 bestond de HCOV 25 jaar, en werd een boekje uitgegeven waarin “een overzicht van den 25-jarigen arbeid” werd...

Learn More

Lijst der requesten van de geremoveerde amptenaren in den Haag

Lijst van personen, die herstelling in hun vroeger ambt verzoeken. Oud-archief der Gemeente ‘s-Gravenhage (bnr 350), inv. nr.882:Lijst der requesten van de geremoveerde amptenaren in den Haag, anno 1814. Naam verzoekt om herstelling als Jan Allen Buschdragende Boode van den Haag Johan Jurrien Appelman Schipper van den Haag op Leijden Pieter Amiabel Nachtwerker Jan...

Learn More

Lijst van Sollicitanten in de Jare 1795 na de revolutie

Lijst van personen, die bij de Municipaliteit naar een of ander ambt gesolliciteerd hebben in het jaar 1795. Oud-archief der Gemeente ‘s-Gravenhage (bnr 350), inv. nr.882: Lijst van Sollicitanten in de Jare 1795 na de revolutie. Gevonden in den Boedel van wijlen de Procureur van den Haag Van den Cocq, na de revolutie Lid van de Municipaliteit van den Haag. naam...

Learn More