web analytics

Culturele infrastructuur in Nederland, observaties over de discussie

In de aanloop naar het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van volgend jaar sprak een groep geïnteresseerde D66-ers op maandag 11 april over kunst en cultuur, onder leiding van Henk Beerten. En ik was erbij. Ik heb wel wat, maar niet zo veel aan de discussie bijgedragen. De discussie werd vooral gevoerd door mensen “uit de sector”, terwijl de...

Learn More

Het Verkeer

Aan het einde van de Leidsche Rijn, in Lombok, staat dit standbeeld van beeldhouwer Steph Uiterwaal (1890-1960). Oorspronkelijk stond het op een spoorviaduct, maar sinds de jaren tachtig op deze locatie. Zo te zien mag het wel weer eens worden...

Learn More

Man met stier

Met dit beeld is op zich niets mis, hoewel dit ontwerp volgens mij niet thuishoort in de binnenstad van een grote stad (maar is Utrecht wel een echte grote stad of een nog steeds slaperig provinciestadje?). Maar zoals het ingeklemd is tussen een oerlelijk gebouw en en volle fietsenstalling is een belediging voor de kunstenaar. Het beeld is trouwens gemaakt door de...

Learn More

Mauritshuis

Op mijn vorige foto van het Mauritshuis stond het gebouw gedeeltelijk in de steigers. Vandaag een recente foto van het Mauritshuis in volle glorie. Het gebouw is tegenwoordig een kunstmuseum en herbergt schilderijen als Vermeer’s Meisje met een parel en De stier van Paulus...

Learn More

Noordeinde II

Learn More

Gouden Gravenhof

Gouden Gravenhof, vol hoven, Hollands Eden, lustprieel, Van geen Tempe te verdoven, Aller steden pronkjuweel. Vorstenwieg, vol glans en glorie, Raadpaleis van ’t algemeen, Eerste en leste in ’s lands historie, Neêrlands heerlijkheid in ’t kleen, Sterke vrijburg zonder muren Van den vrijgevochten Staat, Weelde en wellust van uw buren Themis trouwste...

Learn More

Mauritshuis

Het Mauritshuis is gebouwd door de architecten Jacob van Campen (bekend van het voormalige Amsterdamse Stadhuis, nu Paleis op de Dam) en Pieter Post (bekend van het Huis ten Bosch, de tegenwoordige residentie van de koningin), voor graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen. Johan Maurits was gouverneur van de Nederlandse kolonie in Brazilië van 1636 tot 1644. Het Mauritshuis...

Learn More

Haagsche omtrekken: Het Voorhout

Haagsche Omtrekken 20 april 1885 (fragment) Damas Indien ik mij beroepen mag op het Plakkaat van 9 December 1539, is het een uitgemaakte zaak dat Karel V, de groote Keizer, het Voorhout stichtte in den nog bestaanden vorm, door het doen planten bij de Kloosterkerk van een dubbele rij boomen. Mij stemt het altijd aangenaam wanneer ik zie hoe zulk een machtig heerscher,...

Learn More

Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

Een Hagenaar terug in Den Haag (fragment). Uit: Wreede portretten. I. Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Van Holland ken ik zóo weinig, dat ik mij nu voor neem, in het voorjaar, met een Baedeker, een reis te maken van Zeeland tot Groningen toe. Amsterdam ken ik hoogst oppervlakkig, Rotterdam eigenlijk in het geheel niet. Polders, kanalen, dijken en andere zeer...

Learn More

Tussen Den Haag en Leidschendam

Vermakelijk lied. Anoniem, rond 1730. Mooi Saartje, is jouw moeder niet thuis? Tussen Den Haag, Och neen, Fransman, komt vrij in huis, Tussen Den Haag en Leye, Leye, Leye, Tussen Den Haag en Leydzendam. Ze zette de Fransman eenen stoel, Tussen Den Haag, En zij wierp hem daar een kussen toe, Tussen Den Haag en Leye, Leye, Leye, Tussen Den Haag en Leydzendam. Het kussentje...

Learn More

‘s-Gravenhage – ‘s-Koningshage

‘s-Gravenhage, Stad der Steden, Hollands roem en Neêrlands lust, Pronkjuweel van onze gouwen, schitt’rend kleinood van de kust, Hoe zal ik uw’ lof bezingen, Schoone, die ’t geheim verstaat, U in een’ gestalt’ te hullen, die zich niet veroud’ren laat? ‘s-Gravenhage, schoon, dat waart ge, reeds in lang vervlogen tijd, Maar...

Learn More

Horsepower

Learn More