web analytics

Uit lang vervlogen tijden

Jantje

Posted by on 1 sep 2006 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Jantje

In Den Haag daar woont een graaf, en zijn zoon heet Jantje. Als je vraagt: “Waar woont je pa?” dan wijst hij met zijn handje, met zijn vingertje en zijn duim. Op zijn hoed draagt hij een pluim, Aan zijn arm een mandje. Dag mijn lieve...

read more

Zwartboek

Posted by on 28 aug 2006 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Portfolio, Tweede wereldoorlog | 0 comments

Zwartboek

Deze foto’s zijn genomen op het Plein (Den Haag), in november 2005. Later op de dag werden opnamen gemaakt voor de film Zwartboek van Paul...

read more

Een lugubere vondst in de Haagse Hofvijver

Posted by on 28 aug 2006 in Haagse Prenten, Stamboom, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Een lugubere vondst in de Haagse Hofvijver

Heden den achtsten Juny achttien honderd vier en vijftig, compareerden voor ons Joannes Antonius de Sonneville, wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s Gravenhage: Bernardus Alders, oud zes en veertig jaren, inspecteur van politie, en Hendrik Verboom, oud een en veertig jaren, dienaar van politie, beiden wonende alhier.- Dewelke verklaard hebben, dat het lijk van een eerstgeboren onvoldragen kind van het vrouwelijke geslacht op den zesden dezer, des morgens ten elf ure, is gevonden in den Hofvijver alhier, zijnde...

read more

Verslag van het Archief der Gemeente over 1922

Posted by on 16 jun 2006 in Bronbewerkingen, Haagse Prenten | 0 comments

Verslag van het Archief der Gemeente over 1922

Onderstaand jaarverslag van het Haagse gemeentearchief werd als bijlage 49 opgenomen in het Verslag van den Toestand der Gemeente ‘s-Gravenhage over het jaar 1922. VERSLAG van het Archief der Gemeente over het jaar 1922. Ingevolge Art. 13 mijner Instructie heb ik de eer Uw College het verslag over het archief gedurende 1922 aan te bieden. Weliswaar heeft deze instelling gedurende dit jaar nog deel uitgemaakt van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen en is eerst l Januari 1923 de scheiding tusschen dezen Dienst en het archief tot...

read more

Hilversumsche Christelijke Oranjevereeniging 1913-1938, een overzicht van den 25-jarigen arbeid

Posted by on 19 dec 2005 in Bronbewerkingen | 0 comments

Hilversumsche Christelijke Oranjevereeniging 1913-1938, een overzicht van den 25-jarigen arbeid

Hilversumsche Christelijke Oranjevereeniging 1913-1938. Een overzicht van den 25-jarigen arbeid. Op 14 februari 1913 werd in het “Hof van Holland” in Hilversum de Hilversumsche Christelijke Oranjevereeniging (HCOV) opgericht. In 1938 bestond de HCOV 25 jaar, en werd een boekje uitgegeven waarin “een overzicht van den 25-jarigen arbeid” werd gegeven. Het bestuur [Het] eerste Bestuur constitueerde zich als volgt: Voorzitter werd de Heer L. Vogelesang. Vice-Voorzitter [de Heer] W. C. van den Brink. Secretaris [de Heer] C....

read more

Lijst der requesten van de geremoveerde amptenaren in den Haag

Posted by on 18 jul 2005 in Bronbewerkingen, Haagse Prenten | 1 comment

Lijst der requesten van de geremoveerde amptenaren in den Haag

Lijst van personen, die herstelling in hun vroeger ambt verzoeken. Oud-archief der Gemeente ‘s-Gravenhage (bnr 350), inv. nr.882:Lijst der requesten van de geremoveerde amptenaren in den Haag, anno 1814. Naam verzoekt om herstelling als Jan Allen Buschdragende Boode van den Haag Johan Jurrien Appelman Schipper van den Haag op Leijden Pieter Amiabel Nachtwerker Jan Barendregt Clercq in de Stad Banck van Leening Detmar Bodt Marktschipper van den Haag op Amsterdam Albert van den Berg Knecht op de Delfse Schuit en Noodwaker met de klap...

read more

Lijst van Sollicitanten in de Jare 1795 na de revolutie

Posted by on 11 mrt 2005 in Bronbewerkingen, Haagse Prenten | 0 comments

Lijst van Sollicitanten in de Jare 1795 na de revolutie

Lijst van personen, die bij de Municipaliteit naar een of ander ambt gesolliciteerd hebben in het jaar 1795. Oud-archief der Gemeente ‘s-Gravenhage (bnr 350), inv. nr.882: Lijst van Sollicitanten in de Jare 1795 na de revolutie. Gevonden in den Boedel van wijlen de Procureur van den Haag Van den Cocq, na de revolutie Lid van de Municipaliteit van den Haag. naam vraagt om aangesteld te worden opmerking Michiel Caspers, Loodgieter als Commissaris der Nagtwerkers of een andere Post   G: B: Wensing, kapper om de een of andere post...

read more