web analytics

Kunst en cultuur

Culturele infrastructuur in Nederland, observaties over de discussie

Posted by on 14 apr 2016 in D66, Kunst en cultuur | 0 comments

Culturele infrastructuur in Nederland, observaties over de discussie

In de aanloop naar het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van volgend jaar sprak een groep geïnteresseerde D66-ers op maandag 11 april over kunst en cultuur, onder leiding van Henk Beerten. En ik was erbij. Ik heb wel wat, maar niet zo veel aan de discussie bijgedragen. De discussie werd vooral gevoerd door mensen “uit de sector”, terwijl de geïnteresseerde buitenstaanders (zoals ik) voornamelijk observeerden. Culturele infrastructuur in Nederland, dat was het onderwerp. Volgens de aankondiging dan, want op de...

read more

Het Verkeer

Posted by on 27 jan 2014 in Kunst en cultuur, Mooi Utrecht, Portfolio, Utrecht verandert | 0 comments

Het Verkeer

Aan het einde van de Leidsche Rijn, in Lombok, staat dit standbeeld van beeldhouwer Steph Uiterwaal (1890-1960). Oorspronkelijk stond het op een spoorviaduct, maar sinds de jaren tachtig op deze locatie. Zo te zien mag het wel weer eens worden...

read more

Man met stier

Posted by on 9 okt 2013 in Kunst en cultuur, Lelijk Utrecht, Portfolio | 0 comments

Man met stier

Met dit beeld is op zich niets mis, hoewel dit ontwerp volgens mij niet thuishoort in de binnenstad van een grote stad (maar is Utrecht wel een echte grote stad of een nog steeds slaperig provinciestadje?). Maar zoals het ingeklemd is tussen een oerlelijk gebouw en en volle fietsenstalling is een belediging voor de kunstenaar. Het beeld is trouwens gemaakt door de Amsterdamse beeldhouwer Paul Grégoire (1915-1988), en is in de jaren zestig hier geplaatst. En hoewel ik er misschien wel honderden keren langs ben gelopen realiseerde ik me bij het...

read more

Mauritshuis

Posted by on 26 dec 2011 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Portfolio | 0 comments

Mauritshuis

Op mijn vorige foto van het Mauritshuis stond het gebouw gedeeltelijk in de steigers. Vandaag een recente foto van het Mauritshuis in volle glorie. Het gebouw is tegenwoordig een kunstmuseum en herbergt schilderijen als Vermeer’s Meisje met een parel en De stier van Paulus...

read more

Gouden Gravenhof

Posted by on 28 mei 2007 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Gouden Gravenhof

Gouden Gravenhof, vol hoven, Hollands Eden, lustprieel, Van geen Tempe te verdoven, Aller steden pronkjuweel. Vorstenwieg, vol glans en glorie, Raadpaleis van ’t algemeen, Eerste en leste in ’s lands historie, Neêrlands heerlijkheid in ’t kleen, Sterke vrijburg zonder muren Van den vrijgevochten Staat, Weelde en wellust van uw buren Themis trouwste toeverlaat. ’s Gravenhaag, nu hef uw kruinen Aan de wolken hemelhoog Uit uw Bos en dorre duinen, Want uw Vijver, nimmer droog, Daar de Staatszorg zat bekommerd, Wordt een...

read more

Mauritshuis

Posted by on 10 apr 2007 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Mauritshuis

Het Mauritshuis is gebouwd door de architecten Jacob van Campen (bekend van het voormalige Amsterdamse Stadhuis, nu Paleis op de Dam) en Pieter Post (bekend van het Huis ten Bosch, de tegenwoordige residentie van de koningin), voor graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen. Johan Maurits was gouverneur van de Nederlandse kolonie in Brazilië van 1636 tot 1644. Het Mauritshuis herbergt tegenwoordig het Koninklijk Kabinet van...

read more

Haagsche omtrekken: Het Voorhout

Posted by on 7 apr 2007 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Haagsche omtrekken: Het Voorhout

Haagsche Omtrekken 20 april 1885 (fragment) Damas Indien ik mij beroepen mag op het Plakkaat van 9 December 1539, is het een uitgemaakte zaak dat Karel V, de groote Keizer, het Voorhout stichtte in den nog bestaanden vorm, door het doen planten bij de Kloosterkerk van een dubbele rij boomen. Mij stemt het altijd aangenaam wanneer ik zie hoe zulk een machtig heerscher, die over half Europa den schepter zwaaide, die dag en nacht verdiept was in gewichtige staatszaken en van het eene bloedige slagveld naar het andere toog, — ook nog tijd en lust...

read more

Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

Posted by on 31 mrt 2007 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar

Een Hagenaar terug in Den Haag (fragment). Uit: Wreede portretten. I. Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Van Holland ken ik zóo weinig, dat ik mij nu voor neem, in het voorjaar, met een Baedeker, een reis te maken van Zeeland tot Groningen toe. Amsterdam ken ik hoogst oppervlakkig, Rotterdam eigenlijk in het geheel niet. Polders, kanalen, dijken en andere zeer Hollandsche landschapseigenaardigheden zijn mij, als ik het zoo maar bekennen mag, volstrekt ònbekend. Ik wil ze kennen; het is te dwaas, dat iedere Engelschman, dien ik in het...

read more

Tussen Den Haag en Leidschendam

Posted by on 20 dec 2006 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Tussen Den Haag en Leidschendam

Vermakelijk lied. Anoniem, rond 1730. Mooi Saartje, is jouw moeder niet thuis? Tussen Den Haag, Och neen, Fransman, komt vrij in huis, Tussen Den Haag en Leye, Leye, Leye, Tussen Den Haag en Leydzendam. Ze zette de Fransman eenen stoel, Tussen Den Haag, En zij wierp hem daar een kussen toe, Tussen Den Haag en Leye, Leye, Leye, Tussen Den Haag en Leydzendam. Het kussentje was van buiten zij, Tussen Den Haag, En van binnen was het fel fenyn, Tussen Den Haag en Leye, Leye, Leye, Tussen Den Haag en Leydzendam. Hij nam mooi Saartje al bij de hand,...

read more