web analytics

Haagse Prenten

Spuimarkt

Posted by on 10 feb 2008 in Haagse Prenten, Portfolio | 0 comments

Spuimarkt

Spuimarkt is het nieuwste winkelcentrum van Den Haag, geopend in het najaar van 2007. Hierbij enkele foto’s van de ingang op de Grote...

read more

Kameel

Posted by on 15 dec 2007 in Haagse Prenten | 0 comments

Kameel

Ik was al een tijdje niet meer in Den Haag geweest, maar vandaag moest ik in het gemeentearchief (in het stadhuis) zijn. In het stadhuis, in een hoekje vlakbij de ingang, vond ik deze – voor mij onverwachte –...

read more

Gouden Gravenhof

Posted by on 28 mei 2007 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Gouden Gravenhof

Gouden Gravenhof, vol hoven, Hollands Eden, lustprieel, Van geen Tempe te verdoven, Aller steden pronkjuweel. Vorstenwieg, vol glans en glorie, Raadpaleis van ’t algemeen, Eerste en leste in ’s lands historie, Neêrlands heerlijkheid in ’t kleen, Sterke vrijburg zonder muren Van den vrijgevochten Staat, Weelde en wellust van uw buren Themis trouwste toeverlaat. ’s Gravenhaag, nu hef uw kruinen Aan de wolken hemelhoog Uit uw Bos en dorre duinen, Want uw Vijver, nimmer droog, Daar de Staatszorg zat bekommerd, Wordt een...

read more

Mauritshuis

Posted by on 10 apr 2007 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Mauritshuis

Het Mauritshuis is gebouwd door de architecten Jacob van Campen (bekend van het voormalige Amsterdamse Stadhuis, nu Paleis op de Dam) en Pieter Post (bekend van het Huis ten Bosch, de tegenwoordige residentie van de koningin), voor graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen. Johan Maurits was gouverneur van de Nederlandse kolonie in Brazilië van 1636 tot 1644. Het Mauritshuis herbergt tegenwoordig het Koninklijk Kabinet van...

read more

Haagsche omtrekken: Het Voorhout

Posted by on 7 apr 2007 in Haagse Prenten, Kunst en cultuur, Uit lang vervlogen tijden | 0 comments

Haagsche omtrekken: Het Voorhout

Haagsche Omtrekken 20 april 1885 (fragment) Damas Indien ik mij beroepen mag op het Plakkaat van 9 December 1539, is het een uitgemaakte zaak dat Karel V, de groote Keizer, het Voorhout stichtte in den nog bestaanden vorm, door het doen planten bij de Kloosterkerk van een dubbele rij boomen. Mij stemt het altijd aangenaam wanneer ik zie hoe zulk een machtig heerscher, die over half Europa den schepter zwaaide, die dag en nacht verdiept was in gewichtige staatszaken en van het eene bloedige slagveld naar het andere toog, — ook nog tijd en lust...

read more